Có một đứa trẻ ngỗ nghịch vào chùa phá phách bị sư ông đánh đòn chạy về mách bố. Ông bố tức giận đến chùa hỏi ông sư :

– Sao ông đánh con tôi ?
– Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng từ xưa đến nay chưa bao giờ đánh ai.
– Sao ông chửi con tôi ?
– Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng từ xưa đến nay chưa bao giờ chửi ai!
– Ông có giỏi thì đánh tôi đây này!
– Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng từ xưa đến nay chưa bao giờ ngán ai!