Tù trưởng nọ bắt được 3 tên tù binh,ông ta cho dẫn 3 tên vào và hỏi :
– mày muốn sống hay muốn chết?

Tên đầu tiên trả lời :
-Dạ,com muốn sống ạ.
Được,tù trưởng ra lệnh :-bay đâu,lôi thằng nay ra búng chim 100 phát cho tao.
2 thằng lính lôi ra búng đúng 100 phát,thằng tù lết mãi mới về được.
Tù trưởng lại hỏi thằng thứ 2 :
-Mày muốn sống hay chết?
Thằng này thấy bạn như vậy,tuy rất sợ nhưng vẫn muốn sống nên nói:
-xin ngài tha con tội chết.
Tù trưởng lại quát : -lính đâu,búng chim thằng này 200 phát cho tao
Bọn lính lôi ra búng đúng 200 cái,tên tù ko gượng nổi phải khiêng cáng
Thằng thứ 3 sợ quá,tù trưởng chưa kịp hỏi,đã nói :
– dạ thôi,con xin được chết ạ.
Tù trưởng khoái chí cười ha hả và nói :
– hay lắm,chỉ thằng này giống ý tao,bay đâu,lôi thằng kia ra búng chim đến chết cho tao ?!?!