Chính sách Đại lý

Nhà chuông gió Dofrance chấp nhận 3 hình thức đại lý như sau:

HÌNH THỨC 1: Giữ giá niêm yết & Giữ toàn bộ nhận diện trên chuông

Đại lý được nhận chiết khấu 15 – 20% tùy theo mặt hàng chuông như sau:

  • Chiết khấu 20% đối với các chuông có đường kính ống từ 20 trở xuống (với số lượng nhập chuông từ 300 cái trở lên/ 1 quý)
  • Chiết khấu 15% đối với các chuông có đường kính ống từ 30 trở lên (với số lượng nhập chuông từ 200 cái trở lên/ 1 quý)

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HÌNH THỨC NÀY: Đại lý cam kết không can thiệp thêm/bớt hay sửa chữa, thay đổi bất kì thành phần nào trên chuông của Dofrance Windchimes.

HÌNH THỨC 2: Giữ giá niêm yết & KHÔNG GIỮ toàn bộ nhận diện trên chuông

Đại lý được nhận chiết khấu 5 – 10% tùy theo mặt hàng chuông như sau:

  • Chiết khấu 10% đối với các chuông có đường kính ống từ 20 trở xuống (với số lượng nhập chuông từ 300 cái trở lên/ 1 quý).
  • Chiết khấu 5% đối với các chuông có đường kính ống từ 30 trở lên (với số lượng nhập chuông từ 200 cái trở lên/ 1 quý)

 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HÌNH THỨC NÀY: Trừ giá niêm yết chuông, Đại lý cam kết không can thiệp thêm/bớt hay sửa chữa, thay đổi bất kì thành phần nào trên chuông của Dofrance Windchimes.

HÌNH THỨC 3: KHÔNG GIỮ giá niêm yết & KHÔNG GIỮ toàn bộ nhận diện trên chuông

Đại lý được nhận chiết khấu 3 – 5% tùy theo mặt hàng chuông như sau:

  • Chiết khấu 5% đối với các chuông có đường kính ống từ 20 trở xuống (với số lượng nhập chuông từ 800 cái trở lên/ 1 quý)
  • Chiết khấu 3% đối với các chuông có đường kính ống từ 30 trở lên (với số lượng nhập chuông từ 500 cái trở lên/ 1 quý)

 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI HÌNH THỨC NÀY: Trừ giá niêm yết chuông và bộ nhận diện trên chuông, Đại lý cam kết không can thiệp thêm/bớt hay sửa chữa, thay đổi bất kì thành phần nào trên chuông của Dofrance Windchimes.

CHÚ Ý: Nếu Dofrance Windchimes phát hiện có sự vi phạm trong từng hình thức, chúng tôi có quyền thu hồi hàng hóa đã nhập và hoàn lại tiền nhập hàng và từ chối tiếp tục giao dịch với Đại lý đó.

Điều kiện để trở thành Đại lý của Dofrance Windchimes

Khách hàng muốn trở thành Đại lý của Nhà chuông gió Dofrance (Dofrance Windchimes) cần phải là một tổ chức HOẶC công ty HOẶC kinh doanh theo hình thức hộ gia đình, có giấy phép kinh doanh theo quy định của Nhà nước (hoặc theo quy định của nước sở tại, nếu quý vị ở nước ngoài)

Hình thức bán hàng đối với Đại lý

Quý Đại lý cần cam kết rằng chuông của Dofrance Windchimes dành cho Đại lý chỉ được bán trực tiếp cho khách tại cửa hàng, KHÔNG BÁN qua Internet dưới bất kì hình thức nào. Quý Đại lý có thể sử dụng Internet để quảng bá sản phẩm, tuy nhiên sản phẩm của Dofrance Windchimes chỉ hiện diện để mua trực tiếp tại cửa hàng. 

 

Nếu quý Đại lý muốn bán sản phẩm của Dofrance Windchimes qua Internet cần có sự đồng ý của Dofrance Windchimes bằng văn bản.

Thanh toán và vận chuyển hàng nhập

Đại lý cần thanh toán đầy đủ trước khi chúng tôi tiến hành gửi hàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong Hợp đồng.

Nếu Đại lý chưa thanh toán khi đã tới hạn, chúng tôi có thể hủy hoặc hoãn hoạt động gửi hàng nhập.

Phí vận chuyển

Phí vận chuyển khi nhập hàng: 

Đại lý chịu trách nhiệm thanh toán theo giá cước của đơn vị vận chuyển.

 

Phí vận chuyển khi trả hàng và tái nhập hàng (phát sinh do hàng bị lỗi trong sản xuất): 

Dofrance Windchimes chịu trách nhiệm thanh toán theo giá cước của đơn vị vận chuyển.

Chính sách Hỗ trợ

Hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, sửa chữa

Tất cả các khách hàng của Đại lý đều được Dofrance Windchimes hỗ trợ kĩ thuật, bảo hành, sửa chữa qua số điện thoại 0909 513 255.

 

Hỗ trợ thông tin, quảng bá:

Các Đại lý được cung cấp bộ thông tin về Dofrance Windchimes dành cho khách hàng dưới dạng bản giấy in ấn theo từng đợt nhập hàng. 

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc

Hãy email chúng tôi

Hoặc gọi 0909 513 255 – 085 390 3430

Du dương năng lượng thiên nhiên

Chuông gió nhạc thiền. Chuông gió chữa lành.