Chuông gió lớn nhất của Dofrance tại chánh điện pháp viện Minh Đăng Quang
Dài > 2m
Nặng > 12 Kg

DSC04655

DSC04665