Người đàn ông tài giỏi này đã tự tay hủy hoại gia đình mình như thế nào?

Con của ông tâm địa đen tối chỉ chực chờ gia sản cha mình.
Người phụ nữ thương ông đã hết lời, hết nước mắt và con tim đã vỡ vụn từ lâu.
Khi người đàn ông đã không còn lắng nghe người phụ nữ của mình thì tất cả đã chấm dứt.
Bài học cuộc sống là vậy, thiết nghĩ gia đình cần phải có một số luật lệ để tránh tan vỡ. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy là vậy.